Normalizace vysokého i nízkého krevního tlaku

Vysoký, nízký i kolísavý krevní tlak ve skutečnosti není to, s čím by měl člověk bojovat. Je to jen důsledek a poslední z projevů jiných negativních příčin v oběhovém systému.

Tělo se stále snaží co optimálněji fungovat. Pokud budeme hovořit o souvislostech oběhového systému, pak mluvíme o zásobování buněk živinami a kyslíkem a naopak odstraňování odpadních látek buněčného metabolismu a oxidu uhličitého.

Jenom toto téma by vydalo na samostatnou přednášku. Naznačme alespoň základní mechanismy přínosu našich cvičení.

Díky neustálé práci svalů na nohách v průběhu cvičení usnadňujeme čerpání krve žilami z dolních končetin zpět k srdci. Rovněž koncentrace na brániční dýchání, které je dokonce v některých cvicích vědomě výrazně prohloubené, k tomuto efektu významně přispívá.

Navíc svalová buňka, která pracuje v aerobní fázi lépe a efektivněji metabolicky funguje a regeneruje.

A nyní věc, která vás asi nejvíce překvapí. Naši předkové v Číně objevili souvislost autonomních srdečních regulací a pohybů očí. Specifickou koordinací pohybu těla, dechu a pohybu očí lze dosahovat normalizace krevního tlaku. Samozřejmě, že situaci, kdy je vysoký krevní tlak zapříčiněn tukem zanešenými cévami, pohyb očí nevyřeší. Ale hypertenze nemá jen tuto příčinu. Navíc to skvělé na našich cvičeních je, že po konzultaci se cvičitelem a individuálním doporučení varianty provádění cviků dochází časem k normalizaci krevního tlaku. Prostě vysoký tlak klesne, nízký se zvýší.

Samozřejmě, že bychom neměli tato cvičení vnímat jako důvod proč nebrat lékařem předepsané léky na tlak. Ale velmi často je možné časem, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, dávky snižovat a i to je jistě pozitivní trend.

Výše zmiňované účinky na usnadnění proudění krve z dolních končetin se týkají rovněž lymfatického systému a tak vlastně přímo imunitních funkcí v těle.