Záda, která nebolí

Bolesti zad v dnešní době vyplývají z mnoha faktorů.

Nejčastějšími příčinami jsou:

  • nedostatek pohybové aktivity
  • často v kombinaci s nevhodně uspořádaným pracovním prostředím (nevhodná kombinace židle, stolu a ostatního příslušenství v kanceláři)
  • psychický stres jako důsledek informačního přetížení i nároků kladených na psychiku v rámci pracovního tempa (o tlaku hypotéky nemluvě)
  • emoční nestabilita, která kromě jiného vyplývající z předchozích faktorů

To vše se podílí na vzniku a rozvoji poruch držení těla, které se následně projevují formou bolesti v zádech.

Jak na to u nás jdeme?

V rámci rozcvičovacích cvičení stimulujeme posilováním ochablé skupiny svalů podílející se na vzpřímeném držení těla pohyby a pozicemi, které zároveň zvolna protahují zkrácené svaly stojící v opozici k právě zmíněným ochablým. S tímto aspektem je třeba pracovat metodicky správně.

Nebojte se, my vás to postupně v lekcích rekondičního cvičení naučíme. Stejně jako bezpočet vašich předchůdců. Naše metodika je „testována a odladěna na lidech“ a využíváme techniky založené na tradičních harmonizačních systémech cvičení z Indie a Číny, tak aby byly v souladu s principy nejmodernějších poznatků rehabilitace a fyzioterapie.

Velice zásadní složkou našich cvičení je práce s dechem. Správné plné dýchání využíváme následně k uvolnění a regeneraci svalů a stabilizaci zase o něco lepšího držení těla. Budeme vás učit znovu plně dýchat. Ukážeme vám, jak souvisí plné dýchání a zdravý pohybový aparát a jak se vzájemně ovlivňují a podporují.

Koncentrace na dech a pohyb, respektive soulad fáze dechu a pohybu, je úžasným prostředkem psychické relaxace. A snížení psychického a emočního stresu, které jsou dalšími z příčin poruch správného držení těla je také třeba přidat.

A takto krůček po krůčku skoro neviditelně dochází k velkým změnám směřujícím k lepšímu každodennímu životu.