píseň o sestavě 85 pohybů Jang tchaj-ťi čchűan

Čínština je velmi mnohotvárný, zvukomalebný a poetický jazyk. A když číňané chtěli něco vychválit, přirovnávali to k hedvábí nebo brokátu. Možná znáte pojmy jako technika navíjení hedvábného smotku nebo osm brokátových cvičení apod. Nebo o tom složili uctivý opěvný text. Někdy dokonce báseň.

Jsem pouze obyčejný praktikující čchi-kung a tchaj-ťi. A nemám dar básníků a poetů. Přesto dovolte, abych vám v následujícím textu nastínil jakou zkušenost můžete získat s těmito technikami respektive se sestavou 85 pohybů jang tchaj-ťi čchűan stylu Jang.

Velmistr Čchen Š’chung nás učil: „Když ráno vstanete, vyčistěte si zuby a umyjte své tělo, aby bylo čisté.  A potom si zacvičte sestavu, aby byla čistá a zdravá i vaše energie.“

Proč se budeme učit právě sestavu 85 pohybů Jang tchaj-ťi čchűan

85 pohybů – Není to na začátečníka trochu moc?!

Slyšel jsem o sestavách 8, 24, 40, 42 48 nebo 70 pohybů.

Ano, existují i kratší sestavy. Většinou vznikly výběrem některých pohybů a vytvořením jejich kombinace do nové výrazně kratší sestavy nebo zkrácením sestavy 85 pohybů tak, že byly vypuštěny opakující se pohyby.

Položme si však otázku: „Jsou tyto úpravy ku prospěchu věci?“

Jistě je  každému jasné, že jedno zacvičení sestavy 85 pohybů zabere více času než zacvičení v Jang tchaj-ťi čchűan  často zmiňované čtyřiadvacítky.

Zhruba trojí procvičení sestavy 24 pohybů, odpovídá času potřebnému na jedno procvičení celé pětaosmdesátky.

Takže hraje svoji roli čas? Bohužel ano. Žijeme v moderní době. Máme tolik povinností a úkolů. Dříve lidé ale také museli to a ono …

Musíme pouze umřít. To je jediné, co opravdu musíme. Ale to je úplně stejné pro všechny bytosti od začátku Vesmíru. To naši předci museli taky. Kolik „povinností“ na sebe v tom čase mezi narozením a úmrtím naložíme je dílem naše volba a dílem tlak současné společnosti. Když nás něco zaujme najednou si na to někde, nějak ten čas najdeme.

Dalším důvodem pro vytvoření kratších sestav pravděpodobně byly soutěže. Čínský duch je velmi soutěživý. Aby bylo možné soutěžit napříč různými styly tchaj-ťi čchűan  bylo třeba, aby formy z různých stylů měli stejnou délku, stejný počet použitých pohybů atd. A tak vznikly formy 24 pohybů jang, 24 pohybů čchen, a jiné.

Jiným důvodem pro kratší formy je vstup zápaďanů do cvičení tchaj-ťi čchűan  a opravování chybných pohybů. Mistři tchaj-ťi čchűan, stejně jako mistři jiných bojových umění, se výukou tchaj-ťi živili. Aby se uživili, museli mít platící žáky. Jenže studenti ze západu většinou neměli takovou kázeň jako asijští studenti.

Tradiční výuka tchaj-ťi čchűan  probíhala v několika etapách a v první z nich byly vyučováno několik základních pozic. K této fázi se přistupovalo velmi pečlivě a obvyklé období věnované nácviku jedné pozice bylo cca jeden měsíc. Vypráví se historky o učitelích, kteří nechali stát své žáky v jedné pozici i dvě hodiny.

Jedno staré čínské přísloví praví: „Je snadné se naučit nějaký styl boxu, ale je velice těžké jej pak opravit.“ (pinyin: xue chuan yong yi, gai chuan nan).

Teprve v další fázi tréninku byl vyučován postupně jeden pohyb sestavy za dalším tak, jak za sebou následovali v sestavě. K dalšímu pohybu se přecházelo až v okamžiku, kdy mistr uznal, že právě studovaný pohyb je dostatečně zvládnutý.

Když mistr na tréningu ukáže číňanovi jeden pohyb a řekne mu tohle teď budeš takhle cvičit a odejde od něj, tak ví, že když zase přijde k tomu studentovi za dva týdny, tak tento student bude stále procvičovat jen tento pohyb. Píši procvičovat pohyb, ale lépe by odpovídalo studovat pohyb. Jistě si dokážete představit, co by se stalo, když to udělali prvním Evropanům.

Evropan chce umět nějakou sestavu celou, protože se ho doma nebo kamarádi zeptají: „Hmmm, tak ty už rok cvičíš tchaj-ťi ? Tak ukaž co už umíš …“ Představte si, kdyby vydržel výše zmíněnou drezůru, že by Vám ten člověk ukázal deset pozic.

Chodili byste do takového cvičení?!

Takhle Vás ohromí čtyřiadvacítkou. Sice nestojí z pohledu odborníka za moc, ale on-divák zpravidla není odborník. Bomba !!! „Tam chci chodit taky!“ nebo „To bych nikdy nedal/a!“

Ve čtyřiadvacítce se pohyby kromě jednoho místa, kde se jim věnujete, nikde neopakují. Většina se neopakuje vůbec.

V pětaosmdesátce se nejeden pohyb opakuje. Takže zdaleka nejde o 85 různých pohybů. Nebyla sestavena jako soutěžní sestava. Pravděpodobně nebyla sestavena s ohledem na čas. Aby byla jen tak a tak dlouhá.

Podle mého názoru a zkušenosti byla sestavena tak, aby došlo

  • ke kompexnímu procvičení energetickému pročištění všech základních drah v soustavě energetických drah lidského těla,
  • aby byly procvičeny všechny nebo většina základních pohybů jang tchaj-ťi čchűan  – existují samozřejmě i další pohyby, které nejsou  v této sestavě obsaženy,
  • aby byla z hlediska jejího autora velmistra Jang Čcheng-fu a jeho zkušenosti se cvičením jang tchaj-ťi čchűan opravdu dobrá. A jen toto samo o sobě by stačilo.

Prostě byla sestavena tak, aby byla akorát bez ohledu na délku a čas, na soutěž nebo trpělivost studentů. Aby byla přesně taková, jaká je a dělala přesně to, co dělá.

 

A co tedy sestava 85 pohybů Jang tchaj-ťi čchűan dělá s lidským fenoménem?

Kromě toho, že přirozeně procvičí celý pohybový aparát, protáhne svaly a uvolní a vyladí páteř jako celek,

také propláchne, pročistí a následně posílí celý energetický oběh čchi lidského těla,

uvolní a zklidní mysl a prohloubí a zjemní dech,

zaktivovanou a shromážděnou čchi na závěr skvěle nasměřuje dovnitř a uskladní ji a připraví její nadbytky na transformaci na ťing, čili esenci, ze které je tvořeno fyzické tělo.

 

Už nějakou dobu tchaj-ťi cvičím a tvrdím: Je krásně, fantasticky, úžasně vypečená !!!

Pojďte do toho !!! Nebudete litovat.