Jak nám TAOistický čchi-kung pomáhá pozitivně rozvíjet náš život

V naších cvičeních měníme sami sebe díky postupu:

 • Aktivace a harmonizace pohybového aparátu.
 • Podpora hladkého proudění vitální tělesné energie – čchi.
 • Vyladění funkce celé soustavy orgánů endokrinního systému.
 • Uvolnění zablokovaných emocí a nepotřebného psychického stresu.
 • Obnovujeme prožitek radosti z pohybu a objevujeme zkušenost cvičení pro radost.
 • Učíme se pohybovat s takovou mírou koordinace, jakou jsme předtím nikdy nezvládali. A navíc nás to baví.
 • I ve stresu každodenního života se učíme plně prožívat pozitivní prožitky, které nám život přináší.
 • Rozvíjíme schopnost mít rádi sebe sama i lidi kolem nás. Stále však kultivujeme schopnost adekvátní reakce a konstruktivní kritiky.

tchaj-ti_TAO_banner

Chcete vědět, jak k tomu dochází?

 • Přestože se jedná o cvičení v souladu s principy TAOistického čchi-kungu, v prvním období cvičíme především cvičení zaměřená na celkovou aktivaci těla. Techniky, které relativně silně aktivují vaši energii, ale i pohybový aparát jako celek. Dochází k příjemnému zahřátí celého organismu, což usnadňuje proces vnímání pochodů v našem bytí, o kterých čchi-kung hovoří jako o pohybu vnitřní tělesné energie čchi. Používáme i silové svalové kontrakce a specifické formy protahovacích cvičení s důrazem na podporu správného držení těla. Někdy se po cvičení cítíte unavení, ale díky tomu se vám posléze opravdu dobře spí. Díky dechovým technikám praktikovaným v souladu s pohybem si, aniž si to uvědomíte, ukotvujete návyky koncentrace na tady a teď a tělo. Dochází rovněž k uvolňování psychického napětí a stresu.
 • V další etapě ubývá technik se silových provedením a naopak přibývá koncentrace na souhru dechu, pohybu a uvolnění. Střídají se cviky uvolňující svaly okolo páteře se cviky stabilizujícími postupně se zlepšující postavení páteře. Dochází rovněž k harmonizaci funkce celého endokrinního systému !
 • Následující období opět zahrnuje cviky se svalovými kontrakcemi, ale tentokrát již díky vlastním zkušenostem správně prováděnými. Zařazujeme fyzická cvičení pracující s cílenou stimulací proudění energie po malém a velkém nebeském okruhu. Začíná se tak celkem důrazně projevovat efekt tvorby vnitřního tepla. Nejpozději v této etapě si cvičenci uvědomují dopad našich cvičení na psychickou i fyzickou rovinu našeho bytí. Pozitivní prožitek vitality a optimismu přetrvává ještě několik dní po našem společném cvičení. (Tedy alespoň podle osobní zkušenosti nejednoho z účastníků našich cvičení. Po půl roce pravidelné docházky.) V této etapě našich kurzů dokonce dochází k zapojení klidových technik šest léčivých tónů a vnitřního úsměvu. V rámci fyzického cvičení precizujeme pohyby formou individuálních oprav a projevy i účinnost technik se ještě dále rozvíjí. Začínáme si uvědomovat různé vrstvy lidského bytí a chápat odlišnost pojmů mysl a vědomí. Učíme se vnímat čchi v každodenním životě.
 • Díky předchozí přípravě a rozvoji práce s vnitřní energií se v další etapě věnujeme buďto TAOistické józe nebo nácviku přípravné sestavy z jang tchaj-ťi a později tzv. dlouhé sestavy jang tchaj-ťi ve smyslu pozdních úprav velmistra Jang Čcheng-fu. V rámci jemných technik se věnujeme práci s energetickou osou a centrem a dále pak mentálnímu vedení čchi po malém Nebeském okruhu.
 • Celý výše uvedený systém nás učí žít v harmonii se sebou samým a zároveň s přirozeným cykly v přírodě. Rovněž nám pomáhá adekvátně reagovat na vnější podněty každodenního života a tak se projevuje i do oblasti soužití s rodinou, v práci a s ostatními lidmi.